Om verksamheten

Familjedaghem, dagmamma, dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg.

Kärt barn har många namn.

Vi, Marijana Marasovic och Susanne Trägårdh, förestår verksamheterna.

Våra familjedaghem riktar sin verksamhet till barn i åldrarna 1-6 år.

Verksamheterna bedrivs i hemmiljö i två villor som ligger bredvid varandra, vilket ger stora möjligheter att arbeta i olika grupper i en lugn och harmonisk miljö.

Vi har två villatomter med många möjligheter till utomhuslek. Vi går också till många närliggande parker och skogsområden.

Vårt övergripande mål  är att barnen ska känna sig trygga, ha självtillit och lära sig respektera och visa hänsyn mot sina medmänniskor.

Familjedaghemmens värdegrund utgår från alla människors lika värde. Som vuxna vill vi vara goda förebilder för barnen.

Vill du läsa mer om privata familjedaghem hittar du bra information hos http://www.privatafamiljedaghem.se/.