Fakta

All viktig fakta om familjedaghem Månstrålen & Ugglan.

Nedanstående fakta om familjedaghem gäller både Månstrålen & Ugglan.

Avgift

Vi har samma avgift som kommunen .
Vi står för allt barnen behöver inom verksamheten såsom blöjor, mat, pysselmaterial m.m.

Öppettider

Ramöppettiderna är mellan 06.30-18.30 Familjedaghemmen kan ha andra öppettider om detta görs utefter föräldrarnas behov, som för närvarande är 08.00-17.00.

Vikarie

Vid sjukdom eller ledighet finns vikarier.

Kläder

Alla barn har en ryggsäck med sig innehållande extra kläder och eventuellt regnkläder.
Vi har extra av allt om något glömts så ingen behöver vara kall eller blöt.

Utvecklingssamtal

Sker en gång per år under feb-mars. Vid behov/önskemål bokar vi in fler samtal.

Läroplanen

Vi följer läroplanen.
Du hittar läroplanen på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om privata familjedaghem hittar du bra information hos http://www.privatafamiljedaghem.se/.

Klagomålshantering

På länken hittar du vårt dokument för klagomålshantering.

Köregler

Turordning efter ködatum

Syskonförtur